Процедура "password recovery" на устройства на Cisco

от БАРЗИКТ Wiki
Направо към: навигация, търсене

Password Recovery Procedures

Предварителни изисквания

Необходимо е да има физически достъп до устройствата и свързана конзола (RJ-45 или USB).

Маршрутизатор (router)

 • Свържете маршрутизатора с компютъра чрез конзолна връзка и стартирайте софтуер за терминална емулация (putty, TeraTerm и др.).
 • Рестартирайте маршрутизатора като изключите и включите захранването.
 • В рамките на 60 секунди от включването на захранването трябва да натиснете Break (В зависимост от софтуера за терминална емулация може да се използва и друга комбинация от клавиши - например при TeraTerm Alt+B). Ако Break не работи потърсете правилната клавишна комбинация в Standard Break Key Sequence Combinations During Password Recovery
 • Маршрутизаторът влиза в режим ROMMON. Необходимо е да се промени стойността на конфигурационния регистър на 0x2142 за да се прескочи зареждането на startup-config при стартиране на устройството. Използвайте командата confreg.
rommon 1>confreg 0x2142
 • Рестартирайте маршрутизатора чрез командата reset или r.
rommon 2>reset
 • Маршрутизаторът се рестартира и не зарежда startup-config. Не използвайте диалога за първоначално конфигуриране.
 • Преминете в Privilege EXEC режим чрез командата enable.
Router>enable
Router#
 • Копирайте startup-config в running-config. Внимавайте коя конфигурация към коя копирате!
Router#copy startup-config running-config
 • Използвайте командата show running-config за да анализирате заредената конфигурация.
 • Влезте в режим "Global configuration".
Router#configure terminal
Router(config)#
 • Променете паролите на устройството.
 • Активирайте всички интерфейси, които се използват чрез командата no shutdown.
 • Променете стойността на конфигурационния регистър на 0x2102 чрез командата config-register.
Router(config)#config-register 0x2102
 • Копирайте текущата конфигурация като startup-config.
Router#copy running-config startup-config

Комутатор (switch)

 • Свържете комутатора с компютъра чрез конзолна връзка и стартирайте софтуер за терминална емулация (putty, TeraTerm и др.).
 • Рестартирайте комутатора като изключите и включите захранващия кабел.
 • В рамките на 15 секунди след включването на захранването натиснете бутона Mode. При някои модели комутатори се налага Mode са се задържи след включването на захранването и да се пусне след като индикатора System светне в зелено.
 • Комутаторът влиза в режим:
switch:
 • Инициализирайте файловата система на flash паметта чрез командата flash_init.
switch: flash_init
 • При някои комутатори е необходимо да се стартира и load_helper.
switch:load_helper
 • Проверете съдържанието на flash паметта чрез dir flash:.
switch: dir flash:
 • Преименувайте файла config.text на config.old (или друго име).
switch: rename flash:config.text flash:config.old
 • Стартирайте зареждането на IOS чрез командата boot.
switch: boot
 • Не използвайте диалога за първоначално конфигуриране и преминете в Privilege EXEC режим чрез enable.
Switch>enable
 • Преименувайте config.old (или името, което използвате) на config.text.
Switch#rename flash:config.old flash:config.text
 • Копирайте config.text като startup-config.
Switch#copy flash:config.text running-config
 • Преминете в режим "Global configuration" чрез командата configure terminal и променете паролите.
 • Запишете текущата конфигурация като startup-config.
Switch#copy running-config startup-config

ASA (5505)

ASA Password Recovery

 • Свържете конзолен кабел към ASA и стартирайте софтуер за терминално емулиране (TeraTerm, putty и др.).
 • Рестартирайте ASA.
 • По време на стартирането се извежда въпрос дали да се зареди ASA операционната система. Натиснете ESC за да преминете в ROMMON.
 • Въведете командата:
rommon #0> confreg
 • Запишете текущата стойност на конфигурационния регистър (по подразбиране 0x00000001).
 • На въпроса дали искате да промените конфигурационния регистър отговорете с Y.
 • Използвайте стойностите по подразбиране (посочени в правоъгълни скоби), като единствено на "disable system configuration?" отговорете с Y.
 • Рестартирайте ASA чрез:
rommon #1> boot
 • След зареждане на операционната система преминете в "global configuration" режим:
enable
configure terminal
 • Копирайте startup-config в running-config (обърнете внимание на последователността)
copy startup-config running-config
 • Променете паролите
passwd ...
enable password ...
 • Възстановете стойността на конфигурационния регистър
config-register 0x00000001
 • Запишете новата конфигурация
copy running-config startup-config