Маршрутизиране на трафика с Catalyst 2960

от БАРЗИКТ Wiki
Направо към: навигация, търсене

Примерна топология (IPv4)

Lanbase Routing Topology.PNG

В примера е разгледана конфигурацията на S1. Устройства S2 и S3 се използват като стандартни L2 комутатори, с конфигурирани VLAN и Trunk,

SDM Templates

С помощта на SDM Templates е възможно при комутаторите на Cisco Systems да се оптимизират или активират дадени услуги. По подразбиране при IOS 15 Catalyst 2960 не поддържа маршрутизиране на трафика чрез статични пътища, но след активиране на sdm prefer lanbase-routing тази функционалност се активира.

Допълнителна информация за SDM Templates при Catalyst 2960 можете да намерите на адрес: Configuring SDM Templates

Конфигуриране на S1

Първоначално е необходимо да се провери и/или активира SDM Template Lanbase-routing. За целта се използва командата sdm prefer lanbase-routing:

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#sdm prefer lanbase-routing
Changes to the running SDM preferences have been stored, but cannot take effect
until the next reload.
Use 'show sdm prefer' to see what SDM preference is currently active.
Switch(config)#
Switch(config)#do reload

Проверката на активния в момента SDM Template се извървшва с show sdm prefer:

Switch#show sdm prefer
 The current template is "lanbase-routing" template.
 The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 0 routed interfaces and 255 VLANs.

 number of unicast mac addresses:         4K
 number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:  0.25K
 number of IPv4 unicast routes:          4.25K
  number of directly-connected IPv4 hosts:    4K
  number of indirect IPv4 routes:         256
 number of IPv6 multicast groups:         0.375k
 number of IPv6 unicast routes:          1.25K
  number of directly-connected IPv6 addresses:  0.75K
  number of indirect IPv6 unicast routes:     448
 number of IPv4 policy based routing aces:     0
 number of IPv4/MAC qos aces:           0.125k
 number of IPv4/MAC security aces:         0.375k
 number of IPv6 policy based routing aces:     0
 number of IPv6 qos aces:             0.375k
 number of IPv6 security aces:           127

Спрямо примерната топология на S1 следва да се конфигурират VLAN, Trunk, SVI и маршрутизирането на трафика:

enable
conf t
hostname S1

vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 99
exit

interface range gi0/1-2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99

interface range fa0/1-8
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface range fa0/9-16
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface range fa0/17-24
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit

interface vlan 10
ip address 10.10.0.1 255.255.0.0
interface vlan 20
ip address 10.20.0.1 255.255.0.0
interface vlan 30
ip address 10.30.0.1 255.255.0.0

ip routing

end

Проверка на интерфейсите

За да се проверят IPv4 адресите на SVI може да се използва командата show ip interface brief:

S1#show ip interface brief
Interface       IP-Address   OK? Method Status        Protocol
Vlan1         unassigned   YES unset administratively down down
Vlan10         10.10.0.1    YES manual up          up
Vlan20         10.20.0.1    YES manual up          up
Vlan30         10.30.0.1    YES manual up          up
...

Проверка на маршрутизиращата таблица

Аналогично на маршрутизаторите за да се провери съдържанието на IPv4 маршрутизиращата таблица може да се използва командата show ip route:

show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C    10.10.0.0/16 is directly connected, Vlan10
L    10.10.0.1/32 is directly connected, Vlan10
C    10.20.0.0/16 is directly connected, Vlan20
L    10.20.0.1/32 is directly connected, Vlan20
C    10.30.0.0/16 is directly connected, Vlan30
L    10.30.0.1/32 is directly connected, Vlan30

Маршрутизиране на трафика чрез статични пътища

Добаване на път по подразбиране

Чрез SDM Template Lanbaserouting комутаторът Catalyst 2960 поддържа до 16 статични пътя. Добаването на път по подразбиране е аналогично на маршрутизатора и е чрез командата ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop:

S1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1

Добавяне на статични пътища към отдалечени мрежи

Отново аналогично на конфигуриането на маршрутизатори за да се опишат статичните пътища към отдалеченик мрежи се използва командата ip route мрежови адрес маска next-hop.

Конфигурация на S1, S2 и S3

S1

version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
ip routing
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/10
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/13
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/14
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/15
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/16
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/17
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan10
 ip address 10.10.0.1 255.255.0.0
!
interface Vlan20
 ip address 10.20.0.1 255.255.0.0
!
interface Vlan30
 ip address 10.30.0.1 255.255.0.0
!
ip http server
ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
!
!
!
line con 0
line vty 5 15
!
end

S2

version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
!
!
!
!

!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/10
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/13
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/14
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/15
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/16
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/17
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip http server
!
!
line con 0
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
end

S3

version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S3
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/10
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/13
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/14
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/15
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/16
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/17
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip http server
!
!
line con 0
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
end